Smaller Default Larger

Pedagog szkolny
mgr Katarzyna Olczak-Surowiec

zaprasza na indywidualne konsultacje uczniów i rodziców w następujących godzinach pracy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 11:00

9:00 – 13:30

7:50 – 14:50

9:00 – 14:00

8:00 – 13:30

 

„Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś,
a więc bądź tym, kim chcesz, by one były”
                                                                                                                                    (Dawid Bly)

pedagog1

 

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w szkole. Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).

 

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!

 

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

  1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,
  2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,
  4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
  5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji. 

Pedagog prowadzi dla uczniów zajęcia wspierające rozwój dziecka indywidualne i w grupach.

Jest też opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu.

Pełni funkcję lidera Zespołu ds. Pomocy Materialnej, Promocji Zdrowia oraz  Promocji Szkoły

 

pedagog2

Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy: 

• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• masz problemy rodzinne
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

PRZYJDŹ. POSTARAM SIĘ POMÓC.

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy: 

• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
• poturbujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

ZAPRASZAM. POSTARAM SIĘ POMÓC.

pedagog potrzebna pomoc

 

Dla rodziców

Dla nauczycieli

Dla uczniów