Smaller Default Larger

woda22 marca jest Światowy Dzień Wody – warto więc pamiętać o tym, że każdy z nas, każdego dnia, w swoim małym świecie, może pomóc zatroszczyć się o jej zasoby. 

Woda zajmuje ponad 70% powierzchni naszej planety. Jest źródłem życia i składnikiem wszystkich żywych organizmów. Mimo, że jej brak może wydawać się odległy, okazuje się, że ta wizja jest coraz bardziej realna. W ciągu ostatnich 25 lat ilość wody pitnej na jednego mieszkańca spadła aż o 26%.
Zachęcamy do udziału w konkursie w najnowszy projekt edukacyjny UNICEF – „zaWODY dla AFRYKI”. Konkurs polega na stworzeniu Kodeksu Oszczędzania Wody, którego celem jest promowanie proekologicznych zachowań dotyczących używania wody. Kodeksy Oszczędzania Wody musi stanowić zbiór zasad i reguł jak racjonalnie wykorzystywać wodę. Prace na konkurs można oddawać do pedagoga szkolnego.