Przewodniczący: p. Marian Lemański
Zastępca przewodniczącego: p. Tomasz Wydrzyński
Skarbnik: p. Milena Grochowina

Skład Komisji Rewizyjnej
1. p. Sylwia Walczak
2. p. Natasza Marciniak
3. p. Jolanta Michalik


Ustalono minimalną składkę roczną na Radę Rodziców w kwocie 30 zł.

Nr Rachunku bankowego na jaki można przekazywać wpłaty:
84 8786 0001 0010 7259 2000 0001