Pobierz do druku - ikona pdf


 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

LP.

TYTUŁ

DATA

1.     

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

04-09-2017

2.     

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23-12-2017 do 01-01-2018

3.     

FERIE ZIMOWE

27-01-2018 do 11-02-2018

   4.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

29-03-2018 do 03-04-2018

   5.

EGZAMINY GIMNAZJALNE

18-04-2018 do 20-04-2018

   6.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.  poz. 1603

W dniach wolnych od zajęć edukacyjnych nauczyciele pełnią dyżury, organizowana jest także opieka świetlicowa.

18-04-2018

19-04-2018

20-04-2018

02-05-2018

04-05-2018

7.

SPOTKANIA Z RODZICAMI  /   KONSULTACJE

12-09-2017 (wtorek)

18-10-2017 (środa 17.00 – 18.00) konsultacje

15-, 16-,  17-11-2017   wywiadówki

11-01-2018 (środa 16.30)

14-03-2017 (środa 17.00 – 18.00) konsultacje

11-04-2018, 12-04-2018, 13-04-2018   wywiadówki

16-05-2018 (środa 17.00 – 18.00) konsultacje

8.

OCENIANIE W I PÓŁROCZU

 22-12-2017  zawiadomienie o ocenach niedostatecznych

10-01-2018  propozycje ocen

19-01-2018  wystawienie ocen

24-01-2018  RP klasyfikacja śródroczna

9.

OCENIANIE W II PÓŁROCZU

15-05-2018  zawiadomienie o ocenach niedostatecznych

04-06-2018  propozycje ocen

15-06-2018  wystawienie ocen

18-06-2018  RP klasyfikacja roczna/końcowa

25-06-2018 RP PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO

10.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

22-06-2018