Grono Pedagogiczne

Wykaz nazwisk nauczycieli uczących

w roku szkolnym 2017/2018

Aneta Pyciarz - dyrektor,  język polski

Dorota Rzepkowska  - wicedyrektor,  język angielski

Dorota Chojnacka –  nauczanie wczesnoszkolne

Daniel Chałupnik – muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne

Małgorzata Dropińska-Antczak -  technika, zajęcia techniczne

Ewa Gapsa – geografia, przyroda

Zofia Góra – matematyka, przyroda

Bogusława Górka – edukacja wczesnoszkolna, przyroda

Elżbieta Gruss-Olejniczak- język niemiecki, świetlica

Mariola Grzesińska - religia

Katarzyna Gwarczyk - matematyka

Katarzyna Hefczyńska  - język polski

Ewelina Izydorczyk – wychowanie przedszkolne, świetlica

Bartosz Janicki – informatyka, zajęcia komputerowe

Barbara Kozińska-Arkuszewska – edukacja wczesnoszkolna

Anna Kucharska – logopeda, świetlica

Monika Majchrzak - świetlica

Karolina Mikołajewska – biologia, chemia

Andrzej Morawski – wychowanie fizyczne

Kamila Niedźwiedź- psycholog szkolny

Katarzyna Olczak-Surowiec – pedagog szkolny

Ewa Pałasz – doradztwo zawodowe

Agnieszka Polak  - bibliotekarz

Witold Polak – edukacja dla bezpieczeństwa

Beata Pyciarz – język angielski

Małgorzata Rakowska – historia, wiedza o społeczeństwie

Anna Sitarz- wychowanie przedszkolne

Aleksandra Staniewska - logopeda

Agnieszka Szymczak - historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

Paweł Zając – wychowanie fizyczne

 Marek Zasada – matematyka, fizyka, informatyka