prog eu

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Solcy Wielkiej zaparasza do złozenia ofert na:

 

Świadczenie usług Specjalisty ds. Rozliczeń dla projektu pn.:

"Techno-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t"

ikona pdf - Zaproszenie do złożenia oferty

ikona pdf - Załącznik nr 1 - wzór Formularza ofertowego

ikona pdf - Załącznik nr 2 - wzór Wykazu zrealizowanych usług

ikona pdf - Załącznik nr 3 - wzór Wykazu osób

ikona pdf - Załącznik nr 4 - wzór umowy