Drukuj

 

ikona pdf - Procedura wydania duplikatu legitymacji szkolnej, karty rowerowej  

 

ikona pdf - Podanie o wydanie duplikatu legitymacji

 

 

ikona pdf

 - Podanie o wydanie duplikatu karty rowerowej

 

 

ikona pdf

 - Zgłaszanie szkody/wypadku

 

 

ikona pdf - Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

 

 

ikona pdf - Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019-2020

 

 

ikona pdf - Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola - oddziału przedszkolnego

 

 

ikona pdf - Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej obwodowej na rok szkolny 2019-2020

 

 

ikona pdf - Deklaracji korzystania z obiadów 2020/2021

 

 

ikona pdf - Deklaracja o kontynowaniu wychowania przedszkolnego SPSW

 

 

ikona pdf - Klauzula informacyjna SPSW

 

 

ikona pdf - Oświadczenia do wniosku