prog eu

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Solcy Wielkiej zaparasza do złozenia ofert na:

Świadczenie usług transportu uczniów Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsaświadczenie usług transportu uczniów Szkoły Podstawowej im. Konstantego IldefonsaGałczyńskiego w Solcy Wielkiej po zajęciach realizowanych w ramach I etapu projektupt.: ,,Techno-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t"

ikona pdf - Zaproszenie do złożenia oferty

ikona pdf - SIWZ

ikona pdf - Załącznik nr 1 - wzór Formularza ofertowego

ikona pdf - Załącznik 2 - wzór Umowy

ikona pdf - Załącznik 3 - Regulamin dowozów

ikona pdf - Załącznik 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

ikona pdf - Załącznik 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków